Nu tijdelijk in prijs verlaagd!

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

 

De informatie op deze internetsite wordt door Luxury Face Masks met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

 

De internetsite van Luxury Face Masks bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere internetsites die niet door Luxury Face Masks worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Luxury Face Masks.

 

Intellectuele Eigendomsrechten

 

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze internetsite en op de lay out en vormgeving van deze internetsite rusten bij Luxury Face Masks en/of haar licentiegevers. De informatie op de internetsite is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze internetsite voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxury Face Masks niet toegestaan.

 

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze internetsite is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Luxury Face Masks slecht verdraagt met de naam en reputatie van Luxury Face Masks, haar diensten, producten of de inhoud van deze internetsite.